За нас

"Недвижимост - Варна" е Агенция специализирана в сферата на консултантска и посредническа дейност, инвестиции и строителство.

Ставайки клиент на Агенция "Недвижимост - Варна", Вие получавате сигурност, че стъпката която сте решили да предприемете, продавайки, купувайки, наемайки или отдавайки под наем недвижим имот няма да наруши ритъма на вашето ежедневие и няма да се превърне в бреме за Вас и вашите близки.

Във всеки етап на сделката, за Вас ще работи екип от високо подготвени специалисти, който ще бъде до Вас и ще гарантира яснота и законосъобразност.

 • Ние предоставяме на своите клиенти комплексна услуга, включваща:
 • Проучвания на пазара и имотни консултации
 • Организиране на огледи на имоти и водене на преговори по основните параметри на сделките;
 • Проучване от високо квалифициран юрист, специализиран в областта на вещното право на документите удостоверяващи собствеността и извършване на проверки за наличие на тежести, ипотеки, възбрани, съдебни и административни спорове .
 • Изготвяне на предварителни договори и договори за наем;
 • Подготовка на документи за окончателно изповядване на сделката, изготвяне на проект за нотариален акт и представянето им на нотариус.

Ако ПРОДАВАТЕ Вашия имот, ние Ви предлагаме:

 • Предварителен оглед и заснемане на имота;
 • Консултация относно моментното състояние на пазара и реалната продажна цена на Вашия имот;
 • Определяне на офертна цена на имота, съобразена с Вашите желания и намерения;
 • Реклама на Вашия имот в интернет сайта на Агенцията, в специализирани сайтове, браншови издания и други медии;
 • Достъп за работа до Вашата оферта ще имат всички брокери на Агенцията, а не само определен човек, което рязко ще повиши възможността за своевременна реализация;
 • Организиране на огледи с евентуални Купувачи в удобно за Вас време;
 • Водене на преговори до достигане на желания от Вас резултат;
 •  Проверка и изготвяне на всички необходими документи.
 • Ако КУПУВАТЕ имот, ние Ви предлагаме:
 • Точно и ясно дефиниране на параметрите на Вашето търсене;
 • Консултация относно моментното състояние на пазара и реалните цени на имотите;
 • Брокер, който ще намери за Вас и ще организира огледи, на всички имоти предлагани на пазара, които отговарят на вашите критерии;
 • Водене на преговори до достигане на желания от Вас резултат;
 • Проучване на документите удостоверяващи собствеността и извършване на проверки за наличие на тежести, ипотеки, възбрани, съдебни и администативни спорове;
 • Консултация, изготвяне на предварителен договор и представителство в сделката от Юриста на Агенцията.
 • Консултация за кредитиране ,сравняване и избор на най- изгодния кредит спрямо вашите възможности.

Агенцията предлага посредничество при отдаване под наем, наемане на имот, както и управление на имоти.

За тези услуги ние Ви предлагаме конкурентни цени, в които е включен адвокатски хонорар за консултации относно сделката, изготвяне на договори, всички такси при вадене на документи, проект на нотариален акт:

Комисионното възнаграждение, което нашия клиент заплаща при осъществена покупко-продажба на недвижим имот с посреничеството на Агенция Недвижимост – Варна е в размер на 3% от договорената между страните цена, но не по–малко от 300 /триста/ евро.

Комисионното възнаграждение, което нашия клиент заплаща при сключен договор за наем на недвижим имот е в размер на 50% от една наемна вноска.

Предложи имот
Art Est Design